Trang Sức Mỹ Nghệ Phúc Xuân cam kết bán hàng nguyên mới và đảm bảo đúng chất lượng, sản phẩm mà khách hàng nhận được phải nguyên vẹn và đúng với các thông tin mô tả trên website

Thời gian bảo hành trong vòng 30 ngày tính từ ngày giao hàng.