Trải qua mỗi thời kỳ của lịch sử ngành kim hoàn thế giới, những nghệ nhân đã sáng tạo nên những kỹ thuật chế tác từ đơn giản đến phức tạp, là kết tinh của sự đam mê, bàn tay khéo léo và khối óc kỳ diệu của con người. Chính những kỹ thuật chế tác đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của ngành trang sức thế giới.

Dưới bàn tay tài hoa của những nghệ nhân, kết hợp với sự tinh xảo, tỉ mỉ của các kỹ thuật chế tác, những viên đá quý với vẻ đẹp riêng đã được tôn vinh trên những sản phẩm trang sức, tạo giá trị và tính thẩm mỹ vượt trội.

Các kiến thức và kỹ thuật trong quá trình gắn đá hoàn thiện sản phẩm trang sức

Các kiến thức và kỹ thuật cơ bản:

 • An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy
 • Khái niệm vàng bạc và các kim loại quý hiếm
 • Hóa chất, vật liệu, phụ liệu
 • Nhẫn Trơn
 • Dây chuyền khoen lật đơn
 • Dây chuyền khoen lật đôi
 • Kỹ thuật giũa vòng ximen
 • Kỹ thuật cưa lộng.
 • Chế tác bông 3 kiểu (vặn, đẩy)
 • Kỹ thuật khoan (nhận hột chấu trứng cá chìm)
 • Chế tác mặt dây chuyền
 • Làm nguội và đánh bóng hoàn thiện sản phẩm
 • Kỹ năng hàn ráp những sản phẩm chi tiết đơn giản

Kỹ thuật chế tác nhẫn trang sức:

 • Quy trình chế tác cà rá tam cấp
 • Kỹ thuật khoan (Nhận hột chấu trứng cá chìm)
 • Kỹ thuật tạo chấu bi
 • Kỹ thuật tạo chấu lùa
 • Kỹ thuật tạo ổ hột các loại
 • Kỹ thuật tạo ổ chấu chùm (Mặt dây)
 • Kỹ thuật tạo nhẫn kết 6 hột
 • Kỹ thuật tạo 4 chấu, 6 chấu, 8 chấu
 • Hàn ráp các sản phẩm có nhiều chi tiết.
 • Kỹ năng điều chỉnh và xử lý các ngọn lửa hàn cho phù hợp và đạt hiệu quả cao.
 • Quy trình làm nguội, đánh bóng và hoàn thiện sản phẩm.
 • Kỹ năng hàn ráp cho sản phẩm bọng và kỹ năng giảm bớt hao hụt trong chế tác.

Kỹ thuật chế tác bông tai – mặt dây chuyền:

 • Quy trình chế tác mặt dây xen lá đẻo có đính hột chìm
 • Quy trình chế tác mặt tiền điếu và mặt phật
 • Quy trình chế tác code, ráp lá lùa
 • Quy trình chế tác bông tai khóa giò gà kiểu nga
 • Quy trình chế tác càrá 4 chấu hột vuông và hột lùa
 • Chế tác nhẫn nam cao cấp có hột chủ, nhiều hột tấm đa dạng chấu
 • Kỹ thuật phân kim vàng bạc
 • Chế tác và hoàn thành độ đậu.
 • Chế tác và hoàn thiện bọc vòng cẩm thạch gãy 2 khúc và tượng tượng Phật Bà Quan Âm.
 • Rèn luyện quy trình làm nguội, đánh bóng và hoàn thiện các sản phẩm có nhiều chi tiết phức tạp.

Kỹ thuật chế tác vòng lắc – trang sức:

 • Kỹ thuật chế tác vòng xoàn cầu
 • Kỹ thuật chế tác vòng lùa 3 hàng hột vuông
 • Kỹ thuật chế tác lắc 4 hột chủ xen lá đẽo
 • Kỹ thuật gắn đá công nghiệp và quy trình làm nguội sản phẩm đúc:
 • Kỹ thuật xi mạ vàng bạc
 • Rèn luyện kỹ năng hàn, ráp sản phẩm phức tạp khó
 • Kỹ năng đẽo; kỹ năng giảm bớt hao hụt trong chế tác
 • Quy trình làm nguội, gắn đá và hoàn thiện sản phẩm trên phôi đúc sẵn.