1. Kỹ thuật cơ bản về chế tác:

· Các sản phẩm: nhẫn trang sức, hoa tai, mặt dây chuyền, vòng xuyến, vòng semaine:

2. Kỹ thuật chế tác sản phẩm trên vàng, bạc:

· Lý thuyết – Thực hành: