Do Nghệ nhân mỹ nghệ kim hoàn đã được đào tạo bởi chuyên gia nước ngoài, phong cách Âu Mỹ, đảm nhiệm giảng dạy: