· Giới thiệu về ngành “Ngọc học”:

· Nhận định các lại kim cương, đá quý, đá quý trong phong thủy, đá bán quý, đá màu,..: